research product . 2021

The mink scandal - A framing analysis of Berlingske and Information's coverage of the mink scandal: A framing analysis of Berlingske and Information's coverage of the mink scandal

Hansen, Karina; Hartmann, Sebastian;
Open Access Danish
  • Published: 01 Jan 2021
  • Publisher: Roskilde Universitet
  • Country: Denmark
Abstract
Studiet undersøger, hvorvidt de danske aviser Berlingske og Information anvendte framing, når de skriver om aflivningen af alle danske mink som konsekvens af Covid-19 udbruddet. Gennem en sproglig-stilistisk analyse af two artikler fra hver avis, efterprøver projektet hypotesen om, at aviserne skriver til segmenter fra hver side af det politiske spektrum. Studiet viser, at der er elementer af framing, som bekræfter hypotesen og andre elementer, der modbeviser den. Videre studier er nødvendige for at afgøre, hvorvidt de videnskabelige resultater er en del af en bredere tendens.
Subjects
free text keywords: Minksagen, Mink, Skandale, Framing, Framinganalyse, Kvalitativ metode, Berlingske, Information, Aviser, Bias, Framingteori, Segmentering, Segment, Projekt
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue