research product . 2021

Men In Blacks kommunikation på Facebook

Smith, Signe Emilie Willesen; Eriksen, Heidi; Skov, Caroline Pico; Udsholt, Sara Luna Blachmann;
Open Access Danish
  • Published: 01 Jan 2021
  • Publisher: Roskilde Universitet
  • Country: Denmark
Abstract
This paper examines the movement Men In Black, who rose during the covid-19 pandemic, with a goal to fight the deprivation of liberties they believed the government exerted on the people, in the form of restrictions. The research question this paper centers on is:“What does Men In Black seek to create through their framing on Facebook and how do the commenters converge or diverge from this framing?To analyze and discuss this research question, we have used a theoretical foundation of framing analysis by Mette Bengtsson (2019) and multimodal critical discourse analysis by David Machin and Andrea Mayr (2012). In addition to that, we include the theory concerning counterculture by Klaus Mogensen and Katrine Pedersen (2012) and to understand Facebook as a social media - Jakob Linaa Jensen and Jesper Tække (2013) and Lisbeth Klastrup (2016).We used mixed methods to gather and work with the empirical data, considering the fact that both qualitative and quantitative data were drawn upon.We conclude that Men in Black’s framing is: The "people" (Men In Black) fight against the "government" and "police" and fight for "freedom and democracy" and this framing may seek to create a counterculture. The comments show that 106 of the collected comments converge with MIB’s framing, while 46 of the comments diverge. That shows an overweight of comments who support Men In Black’s framing, and in that way may contribute to create a counterculture.
Dette projekt undersøger bevægelsen Men In black, som opstod under covid-19 pandemien, med et mål om at kæmpe mod den frihedsberøvelse, de mente, regeringen pådrog folket i form af restriktioner. I dette projekt undersøger vi:Hvad forsøger Men In Black at skabe gennem deres framing på Facebook og hvordan konvergerer og divergerer de kommenterende i forhold til denne framing?Til at analysere og diskutere problemstillingen har vi anvendt et teoretisk fundament af framinganalyse af Mette Bengtsson (2019) og multimodal kritisk diskursanalyse af David Machin og Andrea Mayr (2012). I forlængelse af det anvender vi teori om modkultur af Klaus Mogensen og Katrine Pedersen (2012), og for at få en forståelse af Facebook som socialt medie - Jakob Linaa Jensen og Jesper Tække (2013) samt Lisbeth Klastrup (2016).Vi har anvendt mixed methods som metodisk grundlag, fordi vi har arbejdet med både kvalitativt og kvantitativt data.På baggrund af dette projekt kan vi konkludere: ”Folket” (altså Men In Black) kæmper mod ”regeringen” og ”politiet” og kæmper for ”frihed og demokrati” og at Men In Black udfordrer magthaverne og forsøger at skabe en modkultur. Kommentarsporet afspejler, at der er 106 kommentarer, som konvergerer med Men In Black, mens 46 divergerer. På den måde er der en overvægt af kommenterende, som arbejder med MIB’s framinger, og er dermed muligvis med til at skabe en modkultur.
Subjects
free text keywords: framinganalyse, multimodal, Men In Black, Facebook, diskurs, Linda Jensen, Modkultur, Klastrup, Bengtsson, Tække, Jenkins
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue