research product . 2020

De ældre, økonomien og coronakrisen

Højstrand, Frederik Helvig; Jørgensen, August; Jensen, Emil Emde;
Open Access Danish
  • Published: 01 Jan 2020
  • Country: Denmark
Abstract
Projektets formål er at belyse, hvorvidt ældre danskere føler sig anerkendte undercoronaepidemien, og om regeringen har håndteret den rationelt set ud fra et økonomiskhensyn.Problemformuleringen besvares ud fra et sociologisk og økonomisk perspektiv, og formuleressåledes: Hvorledes føler de ældre danskere sig anerkendt under coronakrisen, og hvorvidt erregeringens håndtering af epidemien rationel set ud fra et økonomisk perspektiv? De tofagperspektiver synliggøres i hver deres analysedel, der henholdsvis er kvantitativ ogkvalitativ. Første analysedel indeholder analyse af egen empiri udarbejdet gennem en onlinespørgeskemaundersøgelse. Udformning og behandlingen ...
Subjects
free text keywords: Coronakrisen, Ældre, Axel Honneth, Rational Choice Theory, Corona, Covid-19
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue