research product . 2021

Pla d’acció per la gestió de persones en l’àmbit residencial i l’assistència sanitària en situació de pandèmia per COVID-19

Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 28 Jan 2021
  • Publisher: Servei Català de la Salut
Abstract
Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Pla d’acció; Gestió de persones; Àmbit residencial; Assistència sanitària Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Plan de acción; Gestión de personas; Ámbito residencial; Asistencia sanitaria Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Action plan; People management; Residential area; Health care Davant la crisi sanitària i social motivada per la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2 i la malaltia que desencadena en les persones, la COVID-19, es fa necessària una intervenció d’alta intensitat assistencial a la població que viu en l’àmbit residencial per part dels dispositius sanitaris disposats al territori, amb e...
Subjects
free text keywords: COVID-19 (Malaltia), Coronavirus, Assistència mèdica, Residències de persones grans, Residències per a discapacitats, :Infections::Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Health Care Facilities, Manpower, and Services::Health Facilities::Residential Facilities::Homes for the Aged [HEALTH CARE], :Health Services Administration::Patient Care Management::Delivery of Health Care [HEALTH CARE], :Health Surveillance of Health Services::Health Facilities::Residential Facilities::Group Homes [HEALTH SURVEILLANCE], :virosis::infecciones por virus ARN::infecciones por Nidovirales::infecciones por Coronaviridae::infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :Instalaciones para Atención de Salud, Recursos Humanos y Servicios::Instituciones de Salud::Instituciones Residenciales::Hogares para Ancianos [ATENCIÓN DE SALUD], :Administración de los Servicios de Salud::Manejo de Atención al Paciente::Prestación de Atención de Salud [ATENCIÓN DE SALUD], :Vigilancia Sanitaria de Servicios de Salud::Instituciones de Salud::Instituciones Residenciales::Hogares para Grupos [VIGILANCIA SANITARIA]

MESURES DE PREVENCIÓ I CONTROL DE LA INFECCIÓ ................................................................................. 22 17. ANNEX 6. IMATGE DE L'ESTACIÓ CLÍNICA D'ATENCIÓ PRIMÀRIA - PROGRAMA ECAP - PEL CORRECTE REGISTRE DE SALUT DE LA COVID-19................................................................................................................... 40

Any information missing or wrong?Report an Issue