research product . 2020

Gestió de la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 en habitatges que atenen a persones amb discapacitat: residències, llars residències i pisos amb suport; pla sectorial

Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 01 Sep 2020
  • Publisher: Departament de Salut
Abstract
Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Pla sectorial; Fase de represa; Habitatges; Persones amb discapacitats Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Plan sectorial; Fase de reanudación; Viviendas; Personas con discapacidades Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Sector plan; Resumption phase; Houses; People with disabilities L’objectiu fonamental d’aquest document és disposar de les recomanacions que garanteixin el procés de represa i transició cap a la normalitat dels serveis de residències, llars residències i pisos amb suport (endavant d’habitatges) que donen suport a les persones amb discapacitat.
Subjects
free text keywords: COVID-19 (Malaltia) - Prevenció, Pisos assistits - Administració, Residències per a discapacitats - Administració, :Infections::Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Other subheadings::Other subheadings::/prevention & control [Other subheadings], :Non-Medical Public and Private Facilities::Residential Facilities::Group Homes [TECHNOLOGY, INDUSTRY, AND AGRICULTURE], :Other subheadings::/organization & administration [Other subheadings], :Persons::Disabled Persons [NAMED GROUPS], :virosis::infecciones por virus ARN::infecciones por Nidovirales::infecciones por Coronaviridae::infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :Otros calificadores::Otros calificadores::/prevención & control [Otros calificadores], :instalaciones no médicas públicas y privadas::instituciones residenciales::hogares para grupos [TECNOLOGÍA, INDUSTRIA Y AGRICULTURA], :Otros calificadores::/organización & administración [Otros calificadores], :personas::personas con discapacidad [DENOMINACIONES DE GRUPOS], :Infecciones::Virosis::Infecciones por Virus ARN::Infecciones por Nidovirales::Infecciones por Coronaviridae::Infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES]
Any information missing or wrong?Report an Issue