research product . Other ORP type . 2020

Coronavirus SARS-CoV-2: actuacions de neteja i desinfecció en espais i instal·lacions de concurrència pública [fullet]

Open Access
  • Published: 23 Mar 2020
  • Publisher: Departament de Salut
Abstract
Neteja; Desinfecció; Espais de concurrència pública; Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV Limpieza; Desinfección; Espacios de concurrencia pública; Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV Cleaning; Disinfection; Public competition spaces; Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV Fullet que proporciona pautes per la correcta neteja i desinfecció de llocs i espais de concurrència pública per tal d'evitar el contagi del nou coronavirus.
Subjects
free text keywords: Infeccions per coronavirus, Coronavirus - Prevenció, Espais públics - Neteja, Desinfecció i desinfectants, :Infections::Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Health Services Administration::Organization and Administration::Security Measures [HEALTH CARE], :Environmental Health::Environmental Health::Waste Products::Urban Cleaning [PUBLIC HEALTH], :Health Surveillance of Products::Control and Sanitary Supervision of Sanitizing Products::Sanitizing Products [HEALTH SURVEILLANCE], :Infecciones::Virosis::Infecciones por Virus ARN::Infecciones por Nidovirales::Infecciones por Coronaviridae::Infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :Administración de los Servicios de Salud::Organización y Administración::Medidas de Seguridad [ATENCIÓN DE SALUD], :Salud Ambiental::Salud Ambiental::Residuos::Limpieza Urbana [SALUD PÚBLICA], :Vigilancia Sanitaria de Productos::Control y Fiscalización de Saneantes::Saneantes [VIGILANCIA SANITARIA], COVID-19 (Malaltia), COVID-19 (Malaltia) - Prevenció
Any information missing or wrong?Report an Issue