research product . 2021

Ús mascaretes higièniques

Open Access
  • Published: 10 Mar 2021
  • Publisher: Secretaria de Salut Pública de Catalunya
Abstract
Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Mascaretes higièniques; Prevenció Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Mascarillas higiénicas; Prevención Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Hygienic masks; Prevention Document realitzat pels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals de diferents centres sanitaris amb l'objectiu d'oferir recomanacions sobre l'ús de les mascaretes higièniques com a mesura preventiva de la COVID-19.
Subjects
free text keywords: COVID-19 (Malaltia) - Prevenció, Roba de protecció, :Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Other subheadings::Other subheadings::/prevention & control [Other subheadings], :Equipment and Supplies::Equipment and Supplies::Protective Devices::Equipment and Supplies::Masks [ANALYTICAL, DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC TECHNIQUES, AND EQUIPMENT], :virosis::infecciones por virus ARN::infecciones por Nidovirales::infecciones por Coronaviridae::infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :Otros calificadores::Otros calificadores::/prevención & control [Otros calificadores], :equipos y suministros::equipos y suministros::equipos de protección::equipos y suministros::mascarillas [TÉCNICAS Y EQUIPOS ANALÍTICOS, DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS]

4. Advice on the use of masks for children in the community in the context of COVID-19

5. Annex to the Advice on the use of masks in the context of COVID-19. 21 August 2020. COVID-19: Infection prevention and control / WASH (Assessorament sobre l'ús de màscares per a nens de la comunitat en el context de COVID-19.Annex a l'assessorament sobre l'ús de màscares en el context de COVID-19. 21 d'agost de 2020. COVID-19: prevenció i control/RENTAT)

6. Aerosol Filtration Efficiency of Common Fabrics Used in Respiratory Cloth Masks (Eficiència en la filtració d'aerosols de teixits comuns utilitzats en màscares de tela respiratòria).

7. Using face masks in the community Reducing COVID-19 transmission from potentially asymptomatic or pre-symptomatic people through the use of face masks 8 April 2020.ecdc

8. Infectious Diseases Society of America Guidelines on Infection Prevention in Patients with Suspected or Known COVID-19. Published by IDSA, 4/27/2020. John B. Lynch*, Perica Davitkov**, Deverick J. Anderson, Adarsh Bhimraj, Vincent Chi-Chung Cheng, Judith Guzman-Cottrill, Jasmine

9. Guia de compra de mascarillas. Ministerio Sanidad Consumo y Benestar Social 2020.

10. Lindsley WG, Blachere FM, Law BF, Beezhold DH, Noti JD. Eficàcia de màscares facials, polaines per al coll i protectors facials per reduir l'expulsió dels aerosols simulats generats per la tos. medRxiv. 2020.

11. Verbeek JH, Rajamaki B, Ijaz S, Sauni R, Toomey E, Blackwood B, Tikka C, Ruotsalainen JH, Kilinc Balci FC. Personal protective equipment for preventing highly infectious diseases due to exposure to contaminated body fluids in healthcare staff. Cochrane Database Syst Rev. 2019 Jul; 2019(7): CD011621.

Any information missing or wrong?Report an Issue