research product . 2021

Guia d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 en dones embarassades i nadons

Open Access
  • Published: 28 Jan 2021
  • Publisher: Sub-direcció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública
Subjects
free text keywords: COVID-19 (Malaltia), Infants nadons, Embarassades, :Infections::Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Persons::Women::Pregnant Women [NAMED GROUPS], :Persons::Age Groups::Infant::Infant, Newborn [NAMED GROUPS], :Health Services Administration::Organization and Administration::Security Measures [HEALTH CARE], :Infecciones::Virosis::Infecciones por Virus ARN::Infecciones por Nidovirales::Infecciones por Coronaviridae::Infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :Personas::Mujeres::Mujeres Embarazadas [DENOMINACIONES DE GRUPOS], :Personas::Grupos de Edad::Lactante::Recién Nacido [DENOMINACIONES DE GRUPOS], :Administración de los Servicios de Salud::Organización y Administración::Medidas de Seguridad [ATENCIÓN DE SALUD]
Any information missing or wrong?Report an Issue