research product . Other ORP type

Coronavirus SARS-CoV-2: criteris per a l’aïllament de persones que viuen en residències [fullet]

Open Access
  • Publisher: Departament de Salut
  • Country: Spain
Subjects
free text keywords: COVID-19 (Malaltia), Residències de persones grans - Mesures de seguretat, COVID-19 (Malaltia) - Prevenció, Cribatge (Medicina), Residències per a discapacitats - Mesures de seguretat, :Infections::Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Other subheadings::Other subheadings::/prevention & control [Other subheadings], :Health Services Administration::Organization and Administration::Security Measures [HEALTH CARE], :Health Care Facilities, Manpower, and Services::Health Facilities::Residential Facilities::Homes for the Aged [HEALTH CARE], :Health Care Facilities, Manpower, and Services::Health Facilities::Residential Facilities::Group Homes [HEALTH CARE], :Diagnosis::Diagnostic Techniques and Procedures::Mass Screening [ANALYTICAL, DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC TECHNIQUES, AND EQUIPMENT], :Infecciones::Virosis::Infecciones por Virus ARN::Infecciones por Nidovirales::Infecciones por Coronaviridae::Infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :Otros calificadores::Otros calificadores::/prevención & control [Otros calificadores], :Administración de los Servicios de Salud::Organización y Administración::Medidas de Seguridad [ATENCIÓN DE SALUD], :Instalaciones para Atención de Salud, Recursos Humanos y Servicios::Instituciones de Salud::Instituciones Residenciales::Hogares para Ancianos [ATENCIÓN DE SALUD], :Instalaciones para Atención de Salud, Recursos Humanos y Servicios::Instituciones de Salud::Instituciones Residenciales::Hogares para Grupos [ATENCIÓN DE SALUD], :Diagnóstico::Técnicas y Procedimientos Diagnósticos::Tamizaje Masivo [TÉCNICAS Y EQUIPOS ANALÍTICOS, DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS]
Any information missing or wrong?Report an Issue