research product . 2021

Guia clínica per a l'atenció de les persones amb símptomes persistents de COVID-19

Alobid, Isam; Beltrán Troncoso, Paola; Blanch-Andreu, Jordi; Fernández-Solà, Joaquim; Guarch, Joana; Garolera, Maite; Martín Correa, Esperanza; Molina Molina, Maria; Navarro Serra, Anna; Sanchez Corretger, M Dolors; ...
Open Access
  • Published: 01 Mar 2021
  • Publisher: Servei Català de la Salut
Abstract
Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV-2; Símptomes persistents; Guia clínica:ca_ES
Subjects
free text keywords: COVID-19 (Malaltia), Símptomes, :Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Pathological Conditions, Signs and Symptoms::Signs and Symptoms [DISEASES], :virosis::infecciones por virus ARN::infecciones por Nidovirales::infecciones por Coronaviridae::infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :afecciones patológicas, signos y síntomas::signos y síntomas [ENFERMEDADES]
Any information missing or wrong?Report an Issue