research product . Other ORP type . 2020

Recomanacions per a professionals amb risc d’exposició al coronavirus SARS-CoV-2 [cartell]

Open Access
  • Published: 23 Mar 2020
  • Publisher: Servei Català de la Salut
Abstract
Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Exposició; Professionals; Mesures de seguretat Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Exposición; Profesionales; Medidas de seguridad Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Exhibition; Professionals; Security measures Infografia amb recomanacions de mesures a prendre pels professionals que estan sotmesos diàriament al risc d'infecció del coronavirus. Infografía haciendo recomendaciones de medidas a tomar a profesional que están sometidos diariamente al riesgo de infección del coronavirus Computer graphics making recommendations of measures to be taken by professionals who are daily exposed to the risk of c...
Subjects
free text keywords: COVID-19 (Malaltia) - Prevenció, COVID-19 (Malaltia), Personal sanitari - Mesures de seguretat, :Infections::Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Environmental Health Surveillance::Surveillance of the Workers Health::Occupational Health::Surveillance of Working Environment::Safety::Accident Prevention::Security Measures [HEALTH SURVEILLANCE], :Environmental Health Surveillance::Surveillance of the Workers Health::Occupational Health::Surveillance of Working Environment::Occupational Risks::Occupational Exposure [HEALTH SURVEILLANCE], :virosis::infecciones por virus ARN::infecciones por Nidovirales::infecciones por Coronaviridae::infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :Vigilancia Sanitaria Ambiental::Vigilancia de la Salud del Trabajador::Salud Laboral::Vigilancia del Ambiente de Trabajo::Seguridad::Prevención de Accidentes::Medidas de Seguridad [VIGILANCIA SANITARIA], :vigilancia en salud ambiental::vigilancia de la salud del trabajador::salud laboral::vigilancia del ambiente de trabajo::riesgos profesionales::exposición profesional [VIGILANCIA SANITARIA]
Any information missing or wrong?Report an Issue