research product . 2021

Guia d’actuació i col·laboració dels serveis de prevenció de riscos laborals per fer front a la pandèmia de COVID-19

Open Access
  • Published: 28 Jan 2021
  • Publisher: Departament de Salut
Subjects
free text keywords: Seguretat en el treball, COVID-19 (Malaltia) - Prevenció, :Environmental Health::Environmental Health::Occupational Health [PUBLIC HEALTH], :Infections::Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Other subheadings::Other subheadings::/prevention & control [Other subheadings], :Salud Ambiental::Salud Ambiental::Salud Laboral [SALUD PÚBLICA], :Infecciones::Virosis::Infecciones por Virus ARN::Infecciones por Nidovirales::Infecciones por Coronaviridae::Infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :Otros calificadores::Otros calificadores::/prevención & control [Otros calificadores]
Any information missing or wrong?Report an Issue