research product . 2021

Guia d'actuació enfront de casos d'infecció del nou coronavirus SARS-CoV-2 a l'atenció primària i a la comunitat

Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 28 Jan 2021
  • Publisher: Servei Català de la Salut
Abstract
Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCov; Atenció primària; Seguretat; Professionals sanitaris Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCov; Primary care; Security; Health professionals Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCov; Atención primaria; Seguridad; Profesionales sanitarios Els objectius d’aquest document són: elaborar una guia d’actuació per a la detecció i el maneig del pacient amb probable malaltia per COVID-19 i els seus contactes, preservar al màxim la seguretat dels professionals, integrar l’abordatge comunitari per intentar disminuir l’impacte en la població i preservar els serveis sanitaris per garantir la resposta de tot el sistema.
Subjects
free text keywords: Personal sanitari - Mesures de seguretat, Coronavirus, COVID-19 (Malaltia), Atenció primària, :Health Services Administration::Patient Care Management::Comprehensive Health Care::Primary Health Care [HEALTH CARE], :Infections::Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Environment and Public Health::Public Health::Public Health Practice::Communicable Disease Control [HEALTH CARE], :Health Services Administration::Organization and Administration::Security Measures [HEALTH CARE], :Administración de los Servicios de Salud::Manejo de Atención al Paciente::Atención Integral de Salud::Atención Primaria de Salud [ATENCIÓN DE SALUD], :virosis::infecciones por virus ARN::infecciones por Nidovirales::infecciones por Coronaviridae::infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :Medio Ambiente y Salud Pública::Salud Pública::Práctica de Salud Pública::Control de Enfermedades Transmisibles [ATENCIÓN DE SALUD], :Administración de los Servicios de Salud::Organización y Administración::Medidas de Seguridad [ATENCIÓN DE SALUD], :administración de los servicios de salud::gestión de la atención al paciente::atención integral de salud::atención primaria de la salud [ATENCIÓN DE SALUD], :ambiente y salud pública::salud pública::práctica de la salud pública::control de enfermedades transmisibles [ATENCIÓN DE SALUD]

7.1. Gestió de la demanda per la unitat d'admissions...................................................................... 12 7.2. Seguiments telefònics................................................................................................................ 12 7.3. Reforçar les vies no presencials d'atenció ................................................................................ 12 7.4. Reforçar el suport a les residències .......................................................................................... 12  Public Health England. Wuhan novel coronavirus (WN-CoV) infection prevention and control guidance 2020 [consulta: 15 gener 2020]. Disponible a: https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novelcoronavirus-infectionprevention-and-control/wuhan-novel-coronavirus-wn-cov-infection-prevention-andcontrolguidance

 European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Safe use of personal protective equipment in the treatment of infectious diseases of high consequence Stockholm: ECDC; 2014. Disponible a: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/media/en/publications/Publications/s afe-use-of-ppe.pdf

Any information missing or wrong?Report an Issue