research product . 2020

Criteris i escenaris de priorització assistencial en el marc COVID-19 per al desenvolupament de l’activitat assistencial

Open Access
  • Published: 29 Jun 2020
  • Publisher: Servei Català de la Salut
Abstract
Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Activitat assistencial; Mesures organitzatives; Mesures de prevenció Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Actividad asistencial; Medidas organizativas; Medidas de prevención Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Care activity; Organizational measures; Prevention measures A mida que la incidència d’infeccions per SARS-CoV-2 disminueix cal una estratègia organitzada de recuperació de pràctiques clíniques que garanteixi el retorn homogeni de la qualitat assistencial amb seguretat i equitat pels pacients. Amb aquest document es preten: homogeneïtzar els criteris de priorització i pràctica assistencial; esta...
Subjects
free text keywords: COVID-19 (Malaltia) - Prevenció, COVID-19 (Malaltia), Serveis sanitaris - Administració, Salut pública - Planificació, :Infections::Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Other subheadings::Other subheadings::/prevention & control [Other subheadings], :Health Services Administration::Patient Care Management::Delivery of Health Care [HEALTH CARE], :Other subheadings::/organization & administration [Other subheadings], :Health Policy, Planning and Management::Health Planning [PUBLIC HEALTH], :Infecciones::Virosis::Infecciones por Virus ARN::Infecciones por Nidovirales::Infecciones por Coronaviridae::Infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :Otros calificadores::Otros calificadores::/prevención & control [Otros calificadores], :Políticas, Planificación y Administración en Salud::Planificación en Salud [SALUD PÚBLICA], :Administración de los Servicios de Salud::Manejo de Atención al Paciente::Prestación de Atención de Salud [ATENCIÓN DE SALUD], :Otros calificadores::/organización & administración [Otros calificadores], Coronavirus - Prevenció, Infeccions per coronavirus

6. Guía de actuación frente a COVID-19 en profesionales sanitarios y socio-sanitarios. Versión 8 de abril de 2020. Ministerio de Sanidad. Gobierno de España. alcohòlica abans i després de tocar o ajustar el respirador.

Any information missing or wrong?Report an Issue