research product . 2021

Coronavirus SARS-CoV-2: guia breu d'actuació enfront de casos d'infecció pel SARS-CoV-2 en pacients amb síndrome de destret respiratori agut (SDRA) i requeriments d'ECMO

Open Access
  • Published: 28 Jan 2021
  • Publisher: Servei Català de la Salut
Abstract
Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Síndrome de destret respiratori agut; Oxigenació per membrana extracorpòria
Subjects
free text keywords: COVID-19 (Malaltia), Aparell respiratori - Malalties, :Infections::Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Therapeutics::Respiratory Therapy::Extracorporeal Membrane Oxygenation [ANALYTICAL, DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC TECHNIQUES, AND EQUIPMENT], :Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections::Severe Acute Respiratory Syndrome [DISEASES], :virosis::infecciones por virus ARN::infecciones por Nidovirales::infecciones por Coronaviridae::infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :Virosis::Infecciones por Virus ARN::Infecciones por Nidovirales::Infecciones por Coronaviridae::Infecciones por Coronavirus::Síndrome Respiratorio Agudo Grave [ENFERMEDADES], :terapéutica::terapia respiratoria::oxigenación por membrana extracorpórea [TÉCNICAS Y EQUIPOS ANALÍTICOS, DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS], Infeccions per coronavirus, Coronavirus, :Infecciones::Virosis::Infecciones por Virus ARN::Infecciones por Nidovirales::Infecciones por Coronaviridae::Infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES]
Any information missing or wrong?Report an Issue