research product . 2021

Guia d’actuació als serveis de salut mental i addiccions en el context de la pandèmia pel coronavirus SARS-CoV-2 en el període de desconfinament

Open Access
  • Published: 28 Jan 2021
  • Publisher: Servei Català de la Salut
Abstract
Serveis de salut mental; Addiccions; Mesures de seguretat; Desconfinament; Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV Servicios de salud mental; Adicciones; Medidas de seguridad; Desconfinamiento; Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV Mental health services; Addictions; Security measures; No confinement; Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV Guia que proporciona recomanacions per tal d'adequar l’estructura i organització dels centres sanitaris per recuperar progressivament l’activitat habitual dels serveis, amb similars criteris de qualitat, mantenint la capacitat de poder retornar a fases anteriors de confinament si fos necessari i a la vegada pres...
Subjects
free text keywords: COVID-19 (Malaltia), Equipaments de salut mental - Mesures de seguretat, :Infections::Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Health Services Administration::Organization and Administration::Security Measures [HEALTH CARE], :Health Care Facilities, Manpower, and Services::Health Services::Mental Health Services [HEALTH CARE], :Infecciones::Virosis::Infecciones por Virus ARN::Infecciones por Nidovirales::Infecciones por Coronaviridae::Infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :Administración de los Servicios de Salud::Organización y Administración::Medidas de Seguridad [ATENCIÓN DE SALUD], :Instalaciones para Atención de Salud, Recursos Humanos y Servicios::Servicios de Salud::Servicios de Salud Mental [ATENCIÓN DE SALUD]

Recomanacions per als centres ambulatoris: CSMA/CSMIJ/CAS.....................................6 5. Recomanacions per a serveis de rehabilitació comunitària, centres de dia i hospitals de dia infantil i juvenil i d'adults de salut mental i addiccions ...........................................................8 6. Recomanacions per als centres hospitalaris, centres residencials, infància tutelada i pisos .........................................................................................................................................8 6.2. Residències de salut mental, comunitats terapèutiques per a l'atenció a les drogodependències, centres terapèutics per a la població infantil i juvenil (UTER Acompanya'm) i centres d'infància tutelada.......................................................................................................10 6.3. Servei de llar amb suport per a persones amb malaltia mental i servei de pis amb suport per a persones amb drogodependència. ...................................................................................11

Any information missing or wrong?Report an Issue