research product . Other ORP type . 2021

Coronavirus SARS-CoV-2: recomanacions sobre consum de drogues i prevenció de la sobredosi en els centres penitenciaris en el context de pandèmia de la COVID-19 [fullet]

Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 28 Jan 2021
  • Publisher: Departament de Salut
Abstract
Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Consum de drogues; Sobredosi; Prevenció; Centres penitenciaris Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Consumo de drogas; Sobredosis; Prevención; Centros penitenciarios Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Consumption of drugs; Overdose; Prevention; Penitentiary centers Fullet adreçat als professionals sobre les mesures que cal prendre per a la prevenció del contagi del COVID-19 de les persones que consumeixen drogues en un centre penitenciari.
Subjects
free text keywords: COVID-19 (Malaltia), Presos - Consum de drogues, Drogues - Sobredosi - Prevenció, :Infections::Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Chemically-Induced Disorders::Substance-Related Disorders::Drug Overdose [DISEASES], :Other subheadings::Other subheadings::/prevention & control [Other subheadings], :Persons::Prisoners [NAMED GROUPS], :Chemically-Induced Disorders::Substance-Related Disorders [DISEASES], :virosis::infecciones por virus ARN::infecciones por Nidovirales::infecciones por Coronaviridae::infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :trastornos inducidos químicamente::trastornos relacionados con sustancias::sobredosis de sustancias [ENFERMEDADES], :Otros calificadores::Otros calificadores::/prevención & control [Otros calificadores], :personas::prisioneros [DENOMINACIONES DE GRUPOS], :Trastornos Químicamente Inducidos::Trastornos Relacionados con Sustancias [ENFERMEDADES], :Infecciones::Virosis::Infecciones por Virus ARN::Infecciones por Nidovirales::Infecciones por Coronaviridae::Infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :Trastornos Químicamente Inducidos::Trastornos Relacionados con Sustancias::Sobredosis de Droga [ENFERMEDADES], Infeccions per coronavirus, Coronavirus
Any information missing or wrong?Report an Issue