research product . Other ORP type . 2020

Coronavirus SARS-CoV-2: nota informativa sobre el maneig de la teràpia hormonal de la menopausa i el tractament anticonceptiu en la COVID-19 [fullet]

Programa d'Harmonització Farmacoterapèutica;
Open Access
  • Published: 01 May 2020
  • Publisher: Servei Català de la Salut
Abstract
Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Menopausa; Teràpia hormonal; Tractament anticonceptiu Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Menopausia; Terapia hormonal; Tratamiento anticonceptivo Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Menopause; Hormone therapy; Contraceptive treatment L’objectiu d’aquest document és descriure les consideracions a tenir en compte en les dones tractades amb teràpia hormonal de la menopausa (THM) o amb anticoncepció hormonal combinada (AHC) en el context d’una infecció o sospita d’infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 pel risc de TEV associat a aquests tractaments. El objetivo de este documento es describir las considerac...
Subjects
free text keywords: COVID-19 (Malaltia), Menopausa- Hormonoteràpia, Contraceptius, :Reproductive and Urinary Physiological Phenomena::Reproductive Physiological Phenomena::Climacteric::Menopause [PHENOMENA AND PROCESSES], :Therapeutics::Reproductive Techniques::Contraception::Hormonal Contraception [ANALYTICAL, DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC TECHNIQUES, AND EQUIPMENT], :Other subheadings::Other subheadings::/drug therapy [Other subheadings], :Infections::Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :virosis::infecciones por virus ARN::infecciones por Nidovirales::infecciones por Coronaviridae::infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :fenómenos fisiológicos reproductivos y urinarios::fenómenos fisiológicos de la reproducción::climaterio::menopausia [FENÓMENOS Y PROCESOS], :terapéutica::técnicas reproductivas::anticoncepción [TÉCNICAS Y EQUIPOS ANALÍTICOS, DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS], :Otros calificadores::Otros calificadores::/tratamiento farmacológico [Otros calificadores], :Infecciones::Virosis::Infecciones por Virus ARN::Infecciones por Nidovirales::Infecciones por Coronaviridae::Infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :Fenómenos Fisiológicos Reproductivos y Urinarios::Fenómenos Fisiológicos Reproductivos::Climaterio::Menopausia [FENÓMENOS Y PROCESOS]

- Martin K.A, Barbieri R.L. Treatment of menopausal symptoms with hormone therapy. UpToDate. Internet. Actualitzat el 31 de març de 2020. Consultat el 26 d'abril de 2020.

- Marjoribanks J, Farquhar C, Roberts H, Lethaby A, Lee J. Terapia hormonal a largo plazo para pacientes perimenopáusicas y posmenopáusicas. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 1. Art. No.: CD004143. Conultat el 26 d'abril de 2020. doi: 10.1002/14651858.CD004143.pub5 - Davis M. Hormone Therapy for Postmenopausal Women. Latest in Cardiology. American College of Cardiology. Internet. Publicat el 10 de ferebr de 2020. Consultat el 26 d'abril de 2020. Disponible a: https://www.acc.org/latest-in-cardiology/tenpoints-to-remember/2020/02/10/12/13/hormone-therapy-for-postmenopausal-women.

- Martin K.A, Rosenson R.S. Menopausal hormone therapy and cardiovascular risk. UpToDate. Internet. Actualitzat el 18 d'abril de 2020. Consultat el 26 d'abril de 2020.

- Formoso G, Perrone E, Maltoni S, Balduzzi S, Wilkinson J, Basevi V, Marata A, Magrini N, D'Amico R, Bassi C, Maestri E. Short-term and long-term effects of tibolone in postmenopausal women. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 10. Art. No.: CD008536. DOI: 10.1002/14651858.CD008536.pub3 - Martin K.A, Barbieri R.L. Preparations for menopausal hormone therapy. UpToDate. Internet. Actualitzat el 30 de setembre de 2019. Consultat el 26 d'abril de 2020.

- Nota informativa AEMPS. Seguridad de los anticonceptivos hormonales combinados. Información para ciudadanos. MUH (FV), 28/2013. Consultada el 25 d'abril de 2020. Disponible a: https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/ciudadanos/2013/docs/NIMUH_FV_28-2013-anticonceptivos.pdf?x50414 - Bastos M. Combined oral contraceptives: venous thrombosis. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Mar 3;(3):CD010813. doi: 10.1002/14651858.CD010813.pub2.

Any information missing or wrong?Report an Issue