research product . 2020

Coronavirus SARS-CoV-2: actualització de la nota informativa sobre el tractament amb anticoagulants orals en el context de la COVID-19 [fullet]

Open Access
  • Published: 09 Dec 2020
  • Publisher: Servei Català de la Salut
Abstract
Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Tractament anticoagulant; Fibril·lació auricular no valvular Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Tratamiento anticoagulante; Fibrilación auricular no valvular Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Anticoagulant treatment; Nonvalvular atrial fibrillation Fullet en el qual s'informa que en els territoris amb possibilitat d’accedir als controls d’INR periòdics o en els entorns on s’ha promogut el control domiciliari o l’autocontrol continuen prevalent les directrius de les pautes d’harmonització per les quals els AVK són el tractament d’elecció.
Subjects
free text keywords: COVID-19 (Malaltia) - Prevenció, Fibril·lació auricular - Tractament, Anticoagulants (Medicina), :Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Other subheadings::Other subheadings::/prevention & control [Other subheadings], :Cardiovascular Diseases::Heart Diseases::Arrhythmias, Cardiac::Atrial Fibrillation [DISEASES], :Other subheadings::Other subheadings::/drug therapy [Other subheadings], :Chemical Actions and Uses::Pharmacologic Actions::Therapeutic Uses::Hematologic Agents::Anticoagulants [CHEMICALS AND DRUGS], :virosis::infecciones por virus ARN::infecciones por Nidovirales::infecciones por Coronaviridae::infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :Otros calificadores::Otros calificadores::/prevención & control [Otros calificadores], :enfermedades cardiovasculares::enfermedades cardíacas::arritmias cardíacas::fibrilación atrial [ENFERMEDADES], :Otros calificadores::Otros calificadores::/farmacoterapia [Otros calificadores], :acciones y usos químicos::acciones farmacológicas::usos terapéuticos::fármacos hematológicos::anticoagulantes [COMPUESTOS QUÍMICOS Y DROGAS]
Any information missing or wrong?Report an Issue