research product . Other ORP type . 2020

Maneig pediàtric en atenció primària de la Covid-19 [fullet]

Direcció Assistencial d'Atenció Primària i a la Comunitat; Grup de Treball de Pediatria Atenció Primària ICS;
Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 02 Jun 2020
  • Publisher: Institut Català de la Salut
  • Country: Spain
Abstract
Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Pacient pediàtric; Atenció primària; Recomanacions; Identificació de casos; Aïllament domiciliari Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Paciente pediátrico; Atención primaria; Recomendaciones; Identificación de casos; Aislamiento domiciliario Coronavirus SARS-CoV-2 ; COVID-19; 2019-nCoV; Pediatric patient; Primary care; Recommendations; Identification of cases; Home isolation Aquest document presenta informació relativa al maneig pediàtric en atenció pediàtrica de la Covid-19: recomanacions generals, identificació dels casos i aïllament domiciliari.
Subjects
free text keywords: COVID-19 (Malaltia), Atenció primària pediàtrica, Infants malalts, :Health Care (Public Health)::Health Care Levels::Health Care (Public Health)::Primary Health Care [PUBLIC HEALTH], :Infections::Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Health Care (Public Health)::Health of Specific Groups::Child Health [PUBLIC HEALTH], :Health Services Administration::Patient Care Management::Disease Management [HEALTH CARE], :Infecciones::Virosis::Infecciones por Virus ARN::Infecciones por Nidovirales::Infecciones por Coronaviridae::Infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :atención a la salud (salud pública)::niveles de atención a la salud::atención a la salud (salud pública)::atención primaria de la salud [SALUD PÚBLICA], :Atención a la Salud::Salud de Grupos Específicos::Salud del Niño [SALUD PÚBLICA], :administración de los servicios de salud::gestión de la atención al paciente::tratamiento de las enfermedades [ATENCIÓN DE SALUD]
Any information missing or wrong?Report an Issue