research product . 2021

Atenció al puerperi domiciliari adaptat a les mesures per la pandèmia per Covid-19

Open Access
  • Published: 28 Jan 2021
  • Publisher: Institut Català de la Salut
Abstract
Aquest document recull instruccions específiques relacionades amb les mesures preses en relació amb la pandèmia per Covid-19 i vol garantir la continuïtat de les cures de la mare i del nadó d’un part normal les 24 hores posteriors al naixement i oferir un seguiment posterior adaptat a cada cas.
Subjects
free text keywords: Infeccions per coronavirus, Coronavirus - Prevenció, Puerperi - Atenció domiciliària, Salut reproductiva, :Reproductive and Urinary Physiological Phenomena::Reproductive Physiological Phenomena::Postpartum Period [PHENOMENA AND PROCESSES], :Health Care Facilities, Manpower, and Services::Health Services::Community Health Services::Home Care Services [HEALTH CARE], :Infections::Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Other subheadings::Other subheadings::/prevention & control [Other subheadings], :Fenómenos Fisiológicos Reproductivos y Urinarios::Fenómenos Fisiológicos Reproductivos::Periodo Posparto [FENÓMENOS Y PROCESOS], :Instalaciones para Atención de Salud, Recursos Humanos y Servicios::Servicios de Salud::Servicios de Salud Comunitaria::Servicios de Atención de Salud a Domicilio [ATENCIÓN DE SALUD], :Infecciones::Virosis::Infecciones por Virus ARN::Infecciones por Nidovirales::Infecciones por Coronaviridae::Infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :Otros calificadores::Otros calificadores::/prevención & control [Otros calificadores], COVID-19 (Malaltia), COVID-19 (Malaltia) - Prevenció, :fenómenos fisiológicos reproductivos y urinarios::fenómenos fisiológicos de la reproducción::período posparto [FENÓMENOS Y PROCESOS], :virosis::infecciones por virus ARN::infecciones por Nidovirales::infecciones por Coronaviridae::infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES]
Any information missing or wrong?Report an Issue