research product . Other ORP type . 2021

COVID-19: atenció no presencial; una guia ràpida per a la valoració no presencial dels pacients [cartell]

Open Access
  • Published: 28 Jan 2021
  • Publisher: Institut Català de la Salut
  • Country: Spain
Subjects
free text keywords: COVID-19 (Malaltia) - Diagnòstic, Telemedicina, Serveis sanitaris - Tecnologia de la informació, :Infections::Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Health Services Administration::Patient Care Management::Delivery of Health Care::Telemedicine [HEALTH CARE], :Information Science::Information Technology [INFORMATION SCIENCE], :virosis::infecciones por virus ARN::infecciones por Nidovirales::infecciones por Coronaviridae::infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :Administración de los Servicios de Salud::Manejo de Atención al Paciente::Prestación de Atención de Salud::Telemedicina [ATENCIÓN DE SALUD], :Ciencia de la Información::Tecnología de la Información [CIENCIA DE LA INFORMACIÓN]
Communities
  • COVID-19
Any information missing or wrong?Report an Issue