research product . Other ORP type . 2021

Coronavirus SARS-CoV-2: compatibilitat i possibilitat d’administració amb bomba d’infusió subcutània contínua dels diferents fàrmacs disponibles per al tractament extrahospitalari dels símptomes de final de vida en la infecció per SARS-CoV-2 [fullet]

Open Access
  • Published: 28 Jan 2021
  • Publisher: Servei Català de la Salut
  • Country: Spain
Subjects
free text keywords: COVID-19 (Malaltia) - Tractament pal·liatiu, Malalts terminals, :Infections::Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Health Care Facilities, Manpower, and Services::Health Services::Patient Care::Terminal Care [HEALTH CARE], :Persons::Terminally Ill [NAMED GROUPS], :Equipment and Supplies::Infusion Pumps::Infusion Pumps, Implantable [ANALYTICAL, DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC TECHNIQUES, AND EQUIPMENT], :Infecciones::Virosis::Infecciones por Virus ARN::Infecciones por Nidovirales::Infecciones por Coronaviridae::Infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :instalaciones, servicios y personal de asistencia sanitaria::servicios de salud::asistencia al paciente::asistencia en fase terminal [ATENCIÓN DE SALUD], :personas::enfermo terminal [DENOMINACIONES DE GRUPOS], :equipos y suministros::bombas de infusión::bombas de infusión implantables [TÉCNICAS Y EQUIPOS ANALÍTICOS, DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS]
Communities
  • COVID-19
Any information missing or wrong?Report an Issue