research product . 2021

Efectes del confinament en la salut mental (42/2021)

Servei Català de la Salut. Unitat d'Informació i Coneixement;
Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 09 Mar 2021
  • Publisher: Servei Català de la Salut
Abstract
Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Salut mental; Confinament Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Salud mental; Confinamiento Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Mental health; Confinement El confinament i la limitació de la lliure circulació de tota la ciutadania ha suposat un impacte psicològic en la població general i, sobretot, en les persones que pateixen trastorns mentals, com els trastorns obsessivocompulsius, els trastorns d’ansietat, els trastorns de la conducta alimentària, etc. El confinamiento y la limitación de la libre circulación de toda la ciudadanía ha supuesto un impacto psicológico en la población general y, sobre to...
Subjects
free text keywords: COVID-19 (Malaltia), Salut mental - Catalunya - Estadístiques, Indicadors de salut, :Health Surveillance of Health Services::Delivery of Health Care::Patient Care::Mental Health Assistance [HEALTH SURVEILLANCE], :Health Care Quality, Access, and Evaluation::Quality of Health Care::Health Care Evaluation Mechanisms::Data Collection::Surveys and Questionnaires::Health Surveys::Health Status Indicators [HEALTH CARE], :Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Other subheadings::/statistics & numerical data [Other subheadings], :vigilancia sanitaria de los servicios de salud::prestación sanitaria::asistencia al paciente::atención a la salud mental [VIGILANCIA SANITARIA], :calidad, acceso y evaluación de la atención sanitaria::calidad de la atención sanitaria::mecanismos de evaluación de la atención sanitaria::recopilación de datos::encuestas y cuestionarios::encuestas de salud::indicadores de salud [ATENCIÓN DE SALUD], :virosis::infecciones por virus ARN::infecciones por Nidovirales::infecciones por Coronaviridae::infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :Otros calificadores::/estadística & datos numéricos [Otros calificadores]

4 Unitat d'Informació i Coneixement. Àrea de Sistemes d'Informació. Pla director de salut mental i addiccions. Àrea Assistencial. Servei català de la Salut. Departament de Salut.

Suggerim que aquest document sigui citat de la manera següent: Informe breu núm. 42: Efectes del confinament en la salut mental. Servei Català de la Salut. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya; 2020

Els continguts d'aquesta obra estan subjectes a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObresDerivades 4.0 Internacional. La llicència es pot consultar a: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca

Any information missing or wrong?Report an Issue