research product . Other ORP type . 2020

Coronavirus SARS-2-CoV: protocol operatiu sobre la interacció residents-familiars i treballadors en període de Nadal a les residències de gent gran [fullet]

Open Access
  • Published: 21 Dec 2020
  • Publisher: Departament de Salut
Abstract
Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Residències de gent gran; Visites; Mesures de seguretat Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Residencias de ancianos; Visitas; Medidas de seguridad Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Residences for the elderly; Visits; Security measures Durant les properes setmanes, es donaran unes circumstàncies molt particulars, fruit de la pandèmia de la COVID-19, que faran que les visites i sortides de les persones que viuen a residències durant les festes de Nadal siguin considerades com unes activitats que cal preparar amb la màxima cura. Les mesures que es proposen tot seguit pretenen facilitar la interacció d...
Subjects
free text keywords: COVID-19 (Malaltia) - Prevenció, Residències de persones grans - Mesures de seguretat, :Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Other subheadings::Other subheadings::/prevention & control [Other subheadings], :Non-Medical Public and Private Facilities::Residential Facilities::Homes for the Aged [TECHNOLOGY, INDUSTRY, AND AGRICULTURE], :Health Services Administration::Organization and Administration::Security Measures [HEALTH CARE], :virosis::infecciones por virus ARN::infecciones por Nidovirales::infecciones por Coronaviridae::infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :Otros calificadores::Otros calificadores::/prevención & control [Otros calificadores], :instalaciones no médicas públicas y privadas::instituciones residenciales::hogares para ancianos [TECNOLOGÍA, INDUSTRIA Y AGRICULTURA], :administración de los servicios de salud::organización y administración::medidas de seguridad [ATENCIÓN DE SALUD]
Any information missing or wrong?Report an Issue