research product . 2021

Desescalada ASSIR Covid-19: revisió i consens

Martínez-Bueno, Cristina;
Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 28 Jan 2021
  • Publisher: Institut Català de la Salut
Abstract
Desescalada; ASSIR; Salut sexual i reproductiva; Atenció primària; Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19, 2019-nCoV Desescalada; ASSIR; Salud sexual y reproductiva; Atención primaria; Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19, 2019-nCoV De-escalated; ASSIR; Sexual and reproductive health; Primary care; Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19, 2019-nCoV El document presenta els objectius que han d'assolir les unitats ASSIR de l'atenció primària de l'ICS durant la fase de desescalada del confinament provocat per la pandèmia de la COVID-19.
Subjects
free text keywords: Salut reproductiva, Coronavirus, Infeccions per coronavirus, Atenció primària - Administració, :Infections::Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Health Care (Public Health)::Health of Specific Groups::Sexual and Reproductive Health [PUBLIC HEALTH], :Health Services Administration::Patient Care Management::Comprehensive Health Care::Primary Health Care [HEALTH CARE], :Other subheadings::/organization & administration [Other subheadings], :Infecciones::Virosis::Infecciones por Virus ARN::Infecciones por Nidovirales::Infecciones por Coronaviridae::Infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :Atención a la Salud::Salud de Grupos Específicos::Salud Sexual y Reproductiva [SALUD PÚBLICA], :Administración de los Servicios de Salud::Manejo de Atención al Paciente::Atención Integral de Salud::Atención Primaria de Salud [ATENCIÓN DE SALUD], :Otros calificadores::/organización & administración [Otros calificadores]
Any information missing or wrong?Report an Issue