research product . Other ORP type . 2021

Coronavirus SARS-CoV-2: consideracions i recomanacions assistencials i de seguiment terapèutic per a persones amb trastorns per consum de substàncies durant el període de crisi de la COVID-19 [fullet]

Open Access
  • Published: 28 Jan 2021
  • Publisher: Departament de Salut
Abstract
Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Consum de substàncies; Trastorn mental; Seguiment terapèutic Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Consumo de sustancias; Trastorno mental; Seguimiento terapéutico Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Substance use; Mental disorder; Therapeutic control Fullet adreçat als professionals amb recomanacions sobre l'assistència i seguiment que convé donar a les persones amb trastorns per consum de substàncies durant el període de crisi de la COVID-19.
Subjects
free text keywords: COVID-19 (Malaltia), COVID-19 (Malaltia) - Prevenció, Addictes, :Infections::Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Health Services Administration::Organization and Administration::Security Measures [HEALTH CARE], :Chemically-Induced Disorders::Substance-Related Disorders [DISEASES], :Infecciones::Virosis::Infecciones por Virus ARN::Infecciones por Nidovirales::Infecciones por Coronaviridae::Infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :Administración de los Servicios de Salud::Organización y Administración::Medidas de Seguridad [ATENCIÓN DE SALUD], :Trastornos Químicamente Inducidos::Trastornos Relacionados con Sustancias [ENFERMEDADES], Infeccions per coronavirus, Coronavirus - Prevenció

 NIDA. (2020, March 12). COVID-19: Potential Implications for Individuals with Substance Use Disorders

Any information missing or wrong?Report an Issue