research product . 2020

Recomanacions de captació activa de vacunació durant les diferents fases de desconfinament davant l'estat d'alarma pel SARS-CoV-2 (COVID-19)

Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 27 May 2020
  • Publisher: Sub-direcció General de Promoció de la Salut
Abstract
Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Captació activa; Vacunació; Desconfinament Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Captación activa; Vacunación; Desconfinamiento Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Active recruitment; Vaccination; No confinement A partir d’aquest document es considera que cal restablir la vacunació sistemàtica i no sistemàtica, i, per aquest motiu, cal aprofitar la captació oportunista davant de qualsevol visita al centre sanitari per vacunar a qualsevol edat i sempre que sigui possible. A més, s’han establert recomanacions de captació activa per revisar l’estat vacunal de la població que hauria d’haver rebut alguna do...
Subjects
free text keywords: Infeccions per coronavirus, Desconfinament, Vacunació, Coronavirus, :Infections::Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Health Care Facilities, Manpower, and Services::Health Services::Preventive Health Services::Primary Prevention::Immunization::Vaccination [HEALTH CARE], :Health Services Administration::Organization and Administration::Security Measures [HEALTH CARE], :Infecciones::Virosis::Infecciones por Virus ARN::Infecciones por Nidovirales::Infecciones por Coronaviridae::Infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :Instalaciones para Atención de Salud, Recursos Humanos y Servicios::Servicios de Salud::Servicios Preventivos de Salud::Prevención Primaria::Inmunización::Vacunación [ATENCIÓN DE SALUD], :Administración de los Servicios de Salud::Organización y Administración::Medidas de Seguridad [ATENCIÓN DE SALUD], COVID-19 (Malaltia)
Any information missing or wrong?Report an Issue