research product . 2020

Orientacions sobre ventilació en els centres educatius en el marc de la covid-19

Open Access
  • Published: 05 Nov 2020
  • Publisher: Departament de Salut
Abstract
Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Ventilació; Centres educatius Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Ventilación; Centros educativos Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Ventilation; Educational centers Informació sobre la importància de la ventilació com a mesura de prevenció del coronavirus COVID-19, així com recomanacions per dur-la a terme correctament.
Subjects
free text keywords: COVID-19 (Malaltia) - Prevenció, Escoles - Ventilació, :Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Other subheadings::Other subheadings::/prevention & control [Other subheadings], :Non-Medical Public and Private Facilities::Schools [TECHNOLOGY, INDUSTRY, AND AGRICULTURE], :Environment and Public Health::Environment::Environment, Controlled::Ventilation [HEALTH CARE], :virosis::infecciones por virus ARN::infecciones por Nidovirales::infecciones por Coronaviridae::infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :Otros calificadores::Otros calificadores::/prevención & control [Otros calificadores], :instalaciones no médicas públicas y privadas::escuelas [TECNOLOGÍA, INDUSTRIA Y AGRICULTURA], :ambiente y salud pública::ambiente::ambiente controlado::ventilación [ATENCIÓN DE SALUD]
Any information missing or wrong?Report an Issue