research product . Other ORP type . 2020

Coronavirus SARS-CoV-2: tractaments de desinfecció de l’aire i superfícies amb radiació ultraviolada-C [fullet]

Open Access
  • Published: 17 Jul 2020
  • Publisher: Departament de Salut
Abstract
Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Desinfecció; Aire; Radiació ultraviolada-C Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Desinfección; Aire; Radiación ultravioleta-C Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Disinfection; Air; Ultraviolet-C radiation L’evidència disponible suggereix que els dispositius que utilitzen radiació ultraviolada-C (UV-C) reduirien la població de coronavirus d’una forma fàcil i ràpida, tot i que no hi ha encara evidències sobre la seva eficàcia i seguretat en la desinfecció en front del virus SARS-CoV-2.
Subjects
free text keywords: COVID-19 (Malaltia), COVID-19 (Malaltia) - Prevenció, Radiació ultraviolada, Desinfecció i desinfectants, :Infections::Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Other subheadings::Other subheadings::/prevention & control [Other subheadings], :Environmental Health::Water Supply::Water Purification::Unit Operations::Environmental Health::Ultraviolet Rays [PUBLIC HEALTH], :Disasters::Disaster Management::Prevention and Mitigation::Vector Control::Disinfection [PUBLIC HEALTH], :Infecciones::Virosis::Infecciones por Virus ARN::Infecciones por Nidovirales::Infecciones por Coronaviridae::Infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :Otros calificadores::Otros calificadores::/prevención & control [Otros calificadores], :Salud Ambiental::Abastecimiento de Agua::Purificación del Agua::Operaciones Unitarias::Salud Ambiental::Rayos Ultravioleta [SALUD PÚBLICA], :desastres::manejo de desastres::prevención y mitigación::control de vectores::desinfección [SALUD PÚBLICA], :virosis::infecciones por virus ARN::infecciones por Nidovirales::infecciones por Coronaviridae::infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :salud ambiental::salud ambiental::suministro de agua::depuración del agua::operaciones unitarias::rayos ultravioleta [SALUD PÚBLICA]
Any information missing or wrong?Report an Issue