research product . Other ORP type . 2020

Coronavirus SARS-CoV-2: mesures per a la dispensació i administració de medicaments en el Sistema Nacional de Salut [fullet]

Open Access
  • Published: 27 Mar 2020
  • Publisher: Departament de Salut
Abstract
Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Dispensació; Administració; Medicaments; Sistema Nacional de Salut Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Dispensación; Administración; Medicamentos; Sistema Nacional de Salud Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Dispensing; Administration; Medicines; National Health System Fullet adreçat als professionals que informa sobre les mesures de dispensació i administració de medicaments en el Sistema Nacional de Salut durant l'epidèmia del coronavirus COVID-19.
Subjects
free text keywords: Infeccions per coronavirus, Coronavirus, Medicaments - Administració, Salut pública - Administració, :Infections::Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Pharmaceutical Preparations [CHEMICALS AND DRUGS], :Other subheadings::Other subheadings::/administration & dosage [Other subheadings], :Other subheadings::Other subheadings::/supply & distribution [Other subheadings], :Health Policy, Planning and Management::Public Health Policy::Health Systems [PUBLIC HEALTH], :Infecciones::Virosis::Infecciones por Virus ARN::Infecciones por Nidovirales::Infecciones por Coronaviridae::Infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :Preparaciones Farmacéuticas [COMPUESTOS QUÍMICOS Y DROGAS], :Otros calificadores::Otros calificadores::/provisión & distribución [Otros calificadores], :Otros calificadores::Otros calificadores::/administración & dosificación [Otros calificadores], :Políticas, Planificación y Administración en Salud::Políticas Públicas de Salud::Sistemas de Salud [SALUD PÚBLICA], COVID-19 (Malaltia), :virosis::infecciones por virus ARN::infecciones por Nidovirales::infecciones por Coronaviridae::infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :preparados farmacéuticos [COMPUESTOS QUÍMICOS Y DROGAS], :Políticas, Planificación y Administración en salud::políticas de salud pública::sistemas de salud [SALUD PÚBLICA]
Any information missing or wrong?Report an Issue