research product . 2020

Intensificació de les mesures del pla sectorial en l’àmbit residencial en el marc de l’augment de casos actual

Open Access
  • Published: 19 Oct 2020
  • Publisher: Departament de Salut
Abstract
Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Residències; Mesures de prevenció; Equip d’Intervenció Ràpida Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Residencias; Medidas de prevención; Equipo de Intervención Rápida Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Residences; Prevention measures; Rapid Response Team Document que conté una sèrie de mesures a prendre per evitar que el SARS-CoV-2 entri a l’àmbit residencial, i perquè en el cas que entri es detecti el més aviat possible i es limiti la seva incidència i la seva morbiditat.
Subjects
free text keywords: COVID-19 (Malaltia) - Prevenció, Residències de persones grans - Mesures de seguretat, Residències per a discapacitats - Mesures de seguretat, :Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Other subheadings::Other subheadings::/prevention & control [Other subheadings], :Non-Medical Public and Private Facilities::Residential Facilities::Homes for the Aged [TECHNOLOGY, INDUSTRY, AND AGRICULTURE], :Non-Medical Public and Private Facilities::Residential Facilities::Group Homes [TECHNOLOGY, INDUSTRY, AND AGRICULTURE], :Other subheadings::/organization & administration [Other subheadings], :virosis::infecciones por virus ARN::infecciones por Nidovirales::infecciones por Coronaviridae::infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :Otros calificadores::Otros calificadores::/prevención & control [Otros calificadores], :instalaciones no médicas públicas y privadas::instituciones residenciales::hogares para ancianos [TECNOLOGÍA, INDUSTRIA Y AGRICULTURA], :instalaciones no médicas públicas y privadas::instituciones residenciales::hogares para grupos [TECNOLOGÍA, INDUSTRIA Y AGRICULTURA], :Otros calificadores::/organización & administración [Otros calificadores]

4. Activació de l'Equip d'Intervenció Ràpida territorial

Any information missing or wrong?Report an Issue