research product . 2021

Gestors COVID a l'atenció primària

Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 28 Jan 2021
  • Publisher: Servei Català de la Salut
Abstract
Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Gestors COVID; Atenció primària; Funcions; Procediments Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2,019-nCoV; Gestores COVID; Atención primaria; Funciones; Procedimientos Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; COVID Managers; Primary care; Functions; Procedures Durant aquests mesos de pandèmia sabem de la importància cabdal de la detecció precoç de les persones amb COVID-19, del seu correcte aïllament i de la ràpida identificació i aïllament dels seus contactes estrets. Amb el desconfinament progressiu i la represa de les activitats, s’han ampliat les situacions de contacte social i, per tant, els riscs de contagi, així...
Subjects
free text keywords: COVID-19 (Malaltia) - Prevenció, Atenció primària, :Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Other subheadings::Other subheadings::/prevention & control [Other subheadings], :Health Services Administration::Patient Care Management::Comprehensive Health Care::Primary Health Care [HEALTH CARE], :virosis::infecciones por virus ARN::infecciones por Nidovirales::infecciones por Coronaviridae::infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :administración de los servicios de salud::gestión de la atención al paciente::atención integral de salud::atención primaria de la salud [ATENCIÓN DE SALUD], :Otros calificadores::Otros calificadores::/prevención & control [Otros calificadores]

6. Annex 1. Guia d'actuació per a gestors COVID-19.......................................................................6 7. Annex 2. Fulls informatius sobre l'aïllament de pacients i els seus convivents.............................15 1. Aplicació STOP COVID19. Seguiment i vigilància dels símptomes:

Any information missing or wrong?Report an Issue