research product . 2020

Mesures d’higiene per al sector de la restauració: mesures per a la contenció de la transmissió de la COVID-19

Open Access
  • Published: 11 Jun 2020
  • Publisher: Agència Catalana de Seguretat Alimentària
Abstract
Coronavirus SARS-CoV-2; 2019-nCoV; COVID-19; Restauració; Normes d'higiene; Neteja; Desinfecció; Mesures de contenció Coronavirus SARS-CoV-2; 2019-nCoV; COVID-19; Restauración; Normas de higiene; Limpieza; Desinfección; Medidas de contención Coronavirus SARS-CoV-2; 2019-nCoV; COVID-19; Catering; Hygiene measures; Cleaning; Disinfection; Containment measures Document que proporciona recomanacions d'higiene personal i a la cuina, mesures organitzatives i pautes de neteja i desinfecció pels professionals del sector de la restauració per tal d'evitar el contagi del nou coronavirus COVID-19.
Subjects
free text keywords: COVID-19 (Malaltia), Coronavirus - Prevenció, Aliments - Neteja, Restauració (Gastronomia) - Mesures de seguretat, :Infections::Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Other subheadings::Other subheadings::/prevention & control [Other subheadings], :Health Services Administration::Organization and Administration::Security Measures [HEALTH CARE], :Technology, Industry, and Agriculture::Industry::Food Industry::Food Services::Restaurants [TECHNOLOGY, INDUSTRY, AND AGRICULTURE], :Environmental Health::Food Services::Food Handling::Food Hygiene [PUBLIC HEALTH], :Infecciones::Virosis::Infecciones por Virus ARN::Infecciones por Nidovirales::Infecciones por Coronaviridae::Infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :Otros calificadores::Otros calificadores::/prevención & control [Otros calificadores], :Administración de los Servicios de Salud::Organización y Administración::Medidas de Seguridad [ATENCIÓN DE SALUD], :Tecnología, Industria y Agricultura::Industrias::Industria de Alimentos::Servicios de Alimentación::Restaurantes [TECNOLOGÍA, INDUSTRIA Y AGRICULTURA], :Salud Ambiental::Servicios de Alimentación::Manipulación de Alimentos::Higiene Alimentaria [SALUD PÚBLICA], COVID-19 (Malaltia) - Prevenció
Any information missing or wrong?Report an Issue