research product . Other ORP type . 2020

Coronavirus SARS-CoV-2: guia per a l’elaboració de plans de contingència de centres residencials per fer front a la COVID-19 [fullet]

Open Access
  • Published: 18 May 2020
  • Publisher: Departament de Salut
Abstract
Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Pla de contingència; Centres residencials; Mesures de protecció Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Plan de contingencia; Centros residenciales; Medidas de protección Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Contingency plan; Residential centers; Protection measures Aquesta guia breu té com a objectiu facilitar l’elaboració dels plans de contingència, a partir de la identificació en format de llista de control (check-list) dels criteris comuns mínims que han de recollir.
Subjects
free text keywords: Infeccions per coronavirus, Coronavirus - Prevenció, Centres d'acolliment - Administració, Residències de persones grans - Administració, :Infections::Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Other subheadings::Other subheadings::/prevention & control [Other subheadings], :Health Care Facilities, Manpower, and Services::Health Facilities::Residential Facilities::Group Homes [HEALTH CARE], :Health Care Facilities, Manpower, and Services::Health Facilities::Residential Facilities::Homes for the Aged [HEALTH CARE], :Other subheadings::/organization & administration [Other subheadings], :Infecciones::Virosis::Infecciones por Virus ARN::Infecciones por Nidovirales::Infecciones por Coronaviridae::Infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :Otros calificadores::Otros calificadores::/prevención & control [Otros calificadores], :Instalaciones para Atención de Salud, Recursos Humanos y Servicios::Instituciones de Salud::Instituciones Residenciales::Hogares para Grupos [ATENCIÓN DE SALUD], :Instalaciones para Atención de Salud, Recursos Humanos y Servicios::Instituciones de Salud::Instituciones Residenciales::Hogares para Ancianos [ATENCIÓN DE SALUD], :Otros calificadores::/organización & administración [Otros calificadores], COVID-19 (Malaltia), COVID-19 (Malaltia) - Prevenció
Any information missing or wrong?Report an Issue