research product . 2021

Preguntes més freqüents: informació sobre dubtes plantejats en relació amb el Gestor/a COVID

Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 28 Jan 2021
  • Publisher: Servei Català de la Salut
Abstract
Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Gestor COVID; Scouts; Covid Contacts Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Gestor COVID; Scouts; Covid Contacts Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; COVID manager; Scouts; Covid Contacts Recull de preguntes plantejades en relació a la figura del gestor/a COVID durant la pandemia de coronavirus COVID-19. Collection of questions raised in relation to the figure of the COVID manager during the COVID-19 coronavirus pandemic. Recopilación de preguntas planteadas en relación a la figura del gestor/a COVID durante la pandemia de coronavirus COVID-19.
Subjects
free text keywords: COVID-19 (Malaltia), :Infections::Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Infecciones::Virosis::Infecciones por Virus ARN::Infecciones por Nidovirales::Infecciones por Coronaviridae::Infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES]
Any information missing or wrong?Report an Issue