research product . Other ORP type . 2021

Coronavirus SARS-CoV-2: criteris per a l’obertura i ús de les platges i zones de bany [fullet]

Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 28 Jan 2021
  • Publisher: Departament de Salut
Abstract
Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Platja; Zones de bany; Contagi; Mesures de prevenció Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Playa; Zonas de baño; Contagio; Medidas de prevención Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Beach; Bathing areas; Contagion; Preventive measures Fullet que proporciona indicacions amb l'efecte de minimitzar el risc de transmissió de COVID-19 a les platges i zones de bany, així com a les instal·lacions adjuntes.
Subjects
free text keywords: COVID-19 (Malaltia) - Prevenció, Platges - Mesures de seguretat, Platges - Neteja, :Infections::Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Other subheadings::Other subheadings::/prevention & control [Other subheadings], :Health Services Administration::Organization and Administration::Security Measures [HEALTH CARE], :Environmental Health::Sanitation::Beach Sanitation [PUBLIC HEALTH], :administración de los servicios de salud::organización y administración::medidas de seguridad [ATENCIÓN DE SALUD], :salud ambiental::salud::saneamiento::saneamiento de playas [SALUD PÚBLICA], :virosis::infecciones por virus ARN::infecciones por Nidovirales::infecciones por Coronaviridae::infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :Otros calificadores::Otros calificadores::/prevención & control [Otros calificadores], COVID-19 (Malaltia), :Administración de los Servicios de Salud::Organización y Administración::Medidas de Seguridad [ATENCIÓN DE SALUD], :Salud Ambiental::Saneamiento::Saneamiento de Playas [SALUD PÚBLICA], :Infecciones::Virosis::Infecciones por Virus ARN::Infecciones por Nidovirales::Infecciones por Coronaviridae::Infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], Infeccions per coronavirus, Coronavirus - Prevenció
Any information missing or wrong?Report an Issue