Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
add
auto_awesome_motion View all 4 versions
Other research product . 2021

Vacunació COVID-19: guia d’actuació residències

Cabezas-Peña, Carmen; Lejardi, Yolanda; Martínez-Marcos, Montserrat; Plaza, Aina; Ruiz-Riera, Rafael; Santaeugènia-Gonzàlez, Sebastià J.; Benavent, Jaume;
Open Access
Published: 16 Jan 2021
Publisher: Secretaria de Salut Pública
Country: Spain
Abstract

Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Vacunació; Residències; Procediment d'actuació Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Vacunación; Residencias; Procedimiento de actuación Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Vaccination; Residences; Action procedure En aquest document s'exposa el procediment a seguir durant el procés de vacunació contra la COVID-19 a les residències de Catalunya.

Subjects

COVID-19 (Malaltia) - Vacunació, Residències de persones grans - Administració, Residències per a discapacitats - Administració, :Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Health Care (Public Health)::Disease Prevention::Primary Prevention::Immunization::Mass Vaccination [PUBLIC HEALTH], :Health Care Facilities, Manpower, and Services::Health Facilities::Residential Facilities::Homes for the Aged [HEALTH CARE], :Health Care Facilities, Manpower, and Services::Health Facilities::Residential Facilities::Group Homes [HEALTH CARE], :Other subheadings::/organization & administration [Other subheadings], :virosis::infecciones por virus ARN::infecciones por Nidovirales::infecciones por Coronaviridae::infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :atención a la salud (salud pública)::prevención de enfermedades::prevención primaria::inmunización::vacunación masiva [SALUD PÚBLICA], :instalaciones, servicios y personal de asistencia sanitaria::centros sanitarios::instituciones residenciales::hogares para ancianos [ATENCIÓN DE SALUD], :instalaciones, servicios y personal de asistencia sanitaria::centros sanitarios::instituciones residenciales::hogares para grupos [ATENCIÓN DE SALUD], :Otros calificadores::/organización & administración [Otros calificadores]

 Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Estrategia de vacunación frente a COVID-19 en España. Grupo de Trabajo Técnico de Vacunación COVID-19, de la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones. 2 de diciembre 2020 https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/c ovid19/docs/COVID-19_EstrategiaVacunacion.pdf

 Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Estrategia de vacunación frente a COVID-19 en España. Actualización 1. Grupo de Trabajo Técnico de Vacunación COVID-19, de la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones. 18 de diciembre 2020 https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaci ones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion1_EstrategiaVacunacion.pdf

 Departament de Salut. Recomanacions de vacunació contra la COVID-19. Informació per a professionals de la salut. 2a actualització. 22 de desembre de 2020. Programa de vacunacions de Catalunya https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_AZ/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/recomanacions-vacunaciocovid-19.pdf

 Ministerio de Sanidad. Estrategia de vacunación COVID-19 en España. Líneas maestras. 23 de noviembre 2020 https://www.mscbs.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/24.11241120144431769.p df

Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
moresidebar