research product . Other ORP type . 2020

Energirelaterade konsekvenser i bebyggelsen orsakad av Coronapandemin

Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2020
  • Publisher: Energimyndigheten
  • Country: Sweden
Abstract
Coronapandemi som kom i början på året 2020 har på många sätt förändrat användningen av den bebyggda miljön. En kunskapskartläggning har genomförts med syfte att synliggöra det specifika kunskapsläget om ventilation, uppvärmning och kyla av inomhusmiljön och behovet av den nya kunskap som aktualiseras av Coronapandemin. Informationsinsamlingen utgjordes av en litteraturstudie och intervjuer med experter på inomhusmiljö, ventilation, uppvärmning och kyla som verkar i olika sektorer i samhället. Därtill har en referensgrupp deltagit. När det gäller att minska spridningen av COVID-19 i inomhusluften så är det nödvändigt att förhålla sig till diskussionen om evidens...
Subjects
free text keywords: Environmental Engineering, Naturresursteknik
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue