research product . 2020

Effect of COVID-19 pandemic on burnout in anesthesiology and reanimation specialists and residents.

Karadayı, Baha Sinan;
Open Access Turkish
  • Published: 01 Jan 2020
  • Publisher: Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi
  • Country: Turkey
Abstract
TEZ13150 Tez (Uzmanlık) -- Çukurova Üniversitesi, Adana, 2020. Kaynakça (s. 69-84) var. X, 88 s. :_tablo ; c29 cm. Amaç: Çalışmamızda Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanları ve araştırma görevlilerindeki tükenmişlik düzeylerini inceledik. Ayrıca, COVID-19 pandemisinin bu tükenmişlik seviyeleri üzerine etkisini araştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Çalışmamız Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlarına ve araştırma görevlilerine internet yoluyla ulaşarak anket yöntemi ile yapılmıştır. Oluşturulan anket katılımcının sosyo-demografik verilerini ve çalışma şartları ile ilgili verileri toplayan 28 adet açık ve kapalı uçlu sorudan ve 22 soruluk Maslach Tükenmişlik Ölç...
Subjects
free text keywords: COVID-19, Pandemi, Tükenmişlik, Anesteziyoloji, Reanimasyon, Pandemic, Burnout, Anesthesiology, Reanimation
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue