research product . 2021

Comparison of low-harm and news2 scores in predicting mortality in covid-19 patients admitted to an university hospital

Rashed, Yousef Mohammad Khalil;
Open Access Turkish
  • Published: 01 Jan 2021
  • Publisher: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi
  • Country: Turkey
Abstract
COVİD-19 hastalığı Çin'in Wuhan şehrinde başlayarak, 2020 yılında tüm dünyaya yayılarak pandemiye neden olmuştur. Milyonlarca insanın enfekte olduğu ve yüksek mortaliteye sahip bu hastalıkta mortalite öngörüsü büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada COVİD-19 tanısı alan hastalarda hastane mortaliteleri NEWS2 ve LOW-HARM skorlama yöntemleri kullanarak değerlendirilmiştir. YÖNTEM: Çalışmamıza 01/04/2020 ile 01/11/2020 tarihleri arasında Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine başvuran ve RT-PCR sonucu ile Covid-19 tanısı konulan hastalar alındı. Hastanede yatarak tedavi gören hastalar demografik değerleri, başvuru semptomları, laboratuvar bulg...
Subjects
free text keywords: Covid-19, Mortalite, Low harm, News2, Skorlama yöntemleri, Scoring methods, Mortality, Düşük zarar
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue