research product . Other ORP type . 2020

Koranavirüs Salgını Eşitsizlikleri Arttırabilir

Aytun, Uğur; Özgüzel, Cem;
Open Access Turkish
  • Published: 01 Jan 2020
  • Publisher: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
  • Country: Turkey
Abstract
COVID-19 salgınının işgücü piyasasının genelini aynı şiddetle etkilemeyeceği, belirli kesimleri daha çok etkileyeceği konusunda yoğun bir tartışma -hatta bir konsensüs- söz konusu. Örneğin İngiltere ve ABD için yapılan bazı çalışmalar, özellikle düşük gelirli ve kısa dönemli iş kontratlarına sahip gençlerin daha çok etkileneceğini belirtiyor.[1] Yine başka bir çalışma da İngiltere’de küçük işletmelerde çalışan erkeklerin yaklaşık yüzde 8 civarında bir ücret kaybı yaşayacağını öngörüyor.[2] Türkiye’de ise genç işsizliğin yüzde 40’lara varacağı[3], halıhazırdaki gelir desteklerinin savunması düşük kesimleri korumaya yetmeyeceğini tahmin eden çalışmalar mevcut.[4] ...
Subjects
free text keywords: COVID-19, COVID-19 Salgını, Koronavirüs, Coronavirus, Koronavirüs Ekonomi, Coronavirus Economy
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue