Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Other research product . Other ORP type . 2020

COVID-19 salgını, küresel trendler, fiziksel hareketsizlik ve sedanter davranışı etkiler mi?

Pündük, Zekine;
Open Access
Turkish
Published: 01 Jan 2020
Publisher: Türkiye Klinikleri
Country: Turkey
Abstract

Nowadays, COVID-19 has spread to several countries around the world and is presently a major global concern. Many people have become accustomed to a new normal - “social distancing” and “stay at home” are now a part of in our life. Recently, the studies indicated that the effects of quarantine reported negative psychological effects including post-traumatic stress symptoms, confusion and anger. In addition, restriction of physical movement, loss of usual routine, and reduced social and physical contact with others were frequently shown to cause boredom, frustration and a sense of isolation. However, restriction of physical contact and movement can also lead to an increase in sedentary behavior and physical inactivity in humans. Because, the world has been living with another pandemic for a number of years physical inactivity and sedentary behaviour. How the COVID-19 will effect on sedentary behaviour and physical inactivity in the future? Nowadays, people are looking for a number of strategies that increase immunity against COVID-19. On the basis of some indirect evidence, it seems that moderate physical activity can be recommended as a nonpharmacological, inexpensive, and viable way to cope with corona. On the other hand, recommending higher intensity exercise needs further consideration to make final decision in this regard. As a result in this review paper, the different types of exercises performed by paying attention to regular moderate intensity and duration against COVID-19, it may provide protection by increasing the immune system against COVID-19. Additionally, people who have had pass the disease COVID-19 may also be offered as a prescription to improve the immune system.

Günümüzde koronavirüs hastalığı-2019 [coronavirus disease2019 (COVID-19)] dünyanın çeşitli ülkelerine yayılmış ve büyük bir küresel endişe yaratmıştır. Birçok insan, bu yeni normal yaşantıya alışmaya başlamış; “sosyal mesafe” ve “evde kalmak” artık hayatımızın bir parçası olmuştur. Yapılan son çalışmalar, COVID-19 karantinasının insanlarda negatif psikolojik etkilere neden olduğu, travma sonrası stres belirtilerinin, konfüzyon ve öfkenin arttığını rapor etmişlerdir. Ayrıca sosyal izolasyonun insanlar üzerinde yalnızlığa, can sıkıntısına, hayal kırıklığına ve soyutlanma hissine neden olduğunu da göstermiştir. Bununla birlikte fiziksel temasın ve hareketin kısıtlanması, insanlarda sedanter davranış ve fiziksel hareketsizliğin artışına da neden olabilir. Çünkü dünya birkaç yıldır fiziksel hareketsizlik ve sedanter davranış salgınıyla birlikte yaşıyordu. COVID-19, gelecekte hareketsiz yaşam ve sedanter davranışı nasıl etkileyecek? Bugünlerde insanlar COVID19’a karşı bağışıklığı artıran birtakım stratejiler aramaktadırlar. Bazı kanıtlara dayanarak, orta şiddette düzenli yapılan fiziksel aktivitenin, korona ile başa çıkmak için farmakolojik olmayan, ucuz uygulanabilir bir yol olarak önerilebileceği görülmektedir. Öte yandan, yüksek şiddette uygulanan egzersiz önerilerinde son kararı vermek için gelecekte daha çok çalışmaya ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. Sonuç olarak bu derlemede, COVID-19’a karşı düzenli, orta şiddette ve belirli bir süreye dikkat edilerek yapılan farklı tipteki egzersizler, immün sistemi artırarak koruyuculuk sağlayabilir. Bununla birlikte COVID-19 geçiren kişilerde de egzersiz, immün sistemi güçlendirmek için reçete olarak önerilebilir.

Subjects

COVID-19, Orta Şiddette Egzersiz, Sedanter Davranış, Moderate-Intensity Exercise, Sedenter Behaviour

Related Organizations
Related to Research communities
COVID-19
moresidebar