Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Other research product . Other ORP type . 2020

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (IGUSABDER) Sayı 10, Nisan 2020

Open Access
Turkish
Published: 01 Jan 2020
Publisher: İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları / Istanbul Gelisim University Press
Country: Turkey
Abstract
Merhaba, Ülkemizin, tüm dünyayı etkileyen coronavirus-19 (2019-nCoV) pandemisi nedeni ile olağanüstü günler geçirdiği bir ortamda bu sayımızı süresinde sizlere ulaştırmaya özen gösterdik. Bu olağanüstü günler bir kez daha eğitim-öğrenim ve sağlık ilkelerinin önemini tüm dünyaya anımsattı. Bizler, eğitim sürecini tamamlamış, öğrenim sürecini yaşam boyu sürdürecek bireylerden oluşuyoruz. Bu bağlamda, ilk sayısından başlayarak Dergimizin bugüne kadar yayınlanması sürecinde emeği geçen her bireyi ve tüm sağlık emekçilerini alkışlıyor, kutluyor, saygılarımı sunuyorum. Olağanüstü günlerimiz nedeniyle buruk bir mutlulukla sizlere ulaştığımız 10. sayımızda, sanki bugüne vurgu yapmak için “Böyle bir dünyada, asla değişmeyecek hükümler getirdiğini iddia etmek, aklın ve bilimin gelişimini inkâr etmek olur. Benim, Türk milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra, beni benimsemek isteyenler, bu temel eksen üzerinde akıl ve bilimin rehberliğini kabul ederlerse, manevî mirasçılarım olurlar” söyleminde bulunan Mustafa Kemal Atatürk’ün vurguladığı doğrultuda, ilmin ve aklın öncülüğünde Dergimize çalışmalarını gönderen tüm yazarlarımıza, hakemlerimize, yayına hazırlayan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sağlık ve mutluluk dolu bir dünya diliyor, saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın. Dr. Öğr. Üyesi A. Yüksel BARUT Editör
Greetings, Under the circumstances where our country has been going through some difficult times due to the coronavirus-19 (2019-nCoV) pandemic, we have been attentive to deliver this issue to you in time. This critical moment once again reminded the world of the importance of education and health principles. We are individuals who have completed the education process and will continue the learning process for life. In this regard, I congratulate every individual and all healthcare workers who contributed to the publishing of our journal starting from the first issue to date. In our 10th issue, which we reached you with bittersweet happiness due to our tough days. Based on this discourse of Mustafa Kemal Atatürk, “In a world like this, it would be to claim that the provisions will never change, to deny the development of reason and science. It is obvious what I want to do for the Turkish nation and what I am trying to achieve. After me, those who want to adopt my vision become spiritual heirs if they accept the guidance of reason and science on this fundamental axis”, I would like to thank all of our writers, referees, and all of our colleagues who have submitted their works to our journal under the leadership of science and reason. Wishing a world full of health and happiness. Sincerely yours, Assist. Professor A. Yüksel BARUT Editor
Subjects

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Istanbul Gelisim University, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, Istanbul Gelisim University Journal of Health Sciences, Akademik Hakemli Dergiler, Academic Refereed Journals

Related Organizations
Related to Research communities
COVID-19
moresidebar