research product . Other ORP type . 2021

Coronavirus SARS-CoV-2: recomanacions per a l’obertura dels hospitals de dia [fullet]

Open Access
  • Published: 28 Jan 2021
  • Publisher: Departament de Salut
Abstract
Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Hospitals de dia; Desconfinament; Mesures de prevenció Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Hospitales de día; Desconfinamiento; Medidas de prevención Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Day hospitals; Deconfinement; Prevention measures En aquest document es detallen els elements clau que han de guiar aquest procés cap a la recuperació progressiva de normalitat dels hospitals de dia i les seves activitats tant individuals com grupals. Els hospitals de dia han d’adaptar la seva dinàmica a unes mesures de màxima prevenció per evitar contagis en una població molt vulnerable i al mateix temps, el model de...
Subjects
free text keywords: COVID-19 (Malaltia), COVID-19 (Malaltia) - Prevenció, Hospitals de dia - Mesures de seguretat, :Infections::Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Other subheadings::Other subheadings::/prevention & control [Other subheadings], :Health Care Facilities, Manpower, and Services::Health Services::Patient Care::Day Care, Medical [HEALTH CARE], :Health Services Administration::Organization and Administration::Security Measures [HEALTH CARE], :Infecciones::Virosis::Infecciones por Virus ARN::Infecciones por Nidovirales::Infecciones por Coronaviridae::Infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :Otros calificadores::Otros calificadores::/prevención & control [Otros calificadores], :instalaciones, servicios y personal de asistencia sanitaria::servicios de salud::asistencia al paciente::asistencia diurna [ATENCIÓN DE SALUD], :Administración de los Servicios de Salud::Organización y Administración::Medidas de Seguridad [ATENCIÓN DE SALUD]
Any information missing or wrong?Report an Issue