research product . 2020

Pla d’acció per al suport emocional i la gestió de l’estrès agut de la ciutadania davant la situació de pandèmia causada pel nou coronavirus, la comunicació a familiars de pacients i l’acompanyament del dol per la COVID-19 (03/2020)

Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 06 Apr 2020
  • Publisher: Servei Català de la Salut
Abstract
Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Pla de suport emocional; Estrès agut; Acompanyament del dol Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Plan de apoyo emocional; Estrés agudo; Acompañamiento del duelo Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Emotional support plan; Acute stress; Accompaniment of mourning L’objectiu d’aquesta Instrucció és garantir als pacients i familiars el contacte i la informació sanitària de l’evolució del pacient en el context de epidèmia de la COVID-19, sigui quina sigui la seva ubicació i patologia, tant si estan ingressats com al seu domicili, i amb especial cura dels pacients crítics i èxitus. S'inclou la Resolució per la qual es crea la Comissió de Salut Emocional, Apoderament i Acompanyament de la Ciutadania.
Subjects
free text keywords: COVID-19 (Malaltia), Gestió de l'estrès, Serveis a les famílies, :Infections::Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Behavior and Behavior Mechanisms::Emotions::Bereavement::Grief [PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGY], :Behavior and Behavior Mechanisms::Behavior::Behavioral Symptoms::Stress, Psychological [PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGY], :virosis::infecciones por virus ARN::infecciones por Nidovirales::infecciones por Coronaviridae::infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :conducta y mecanismos de la conducta::emociones::aflicción::pesar [PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA], :conducta y mecanismos de la conducta::conducta::síntomas conductuales::estrés psicológico [PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA]

6.3. Es nomena com a secretària la senyora Maria Jesús Labordena, de l'Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut.

6.4. Els membres de la Comissió són nomenats amb caràcter indefinit, mentre duri la crisi sanitària de la COVID-19.

Abstract
Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Pla de suport emocional; Estrès agut; Acompanyament del dol Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Plan de apoyo emocional; Estrés agudo; Acompañamiento del duelo Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Emotional support plan; Acute stress; Accompaniment of mourning L’objectiu d’aquesta Instrucció és garantir als pacients i familiars el contacte i la informació sanitària de l’evolució del pacient en el context de epidèmia de la COVID-19, sigui quina sigui la seva ubicació i patologia, tant si estan ingressats com al seu domicili, i amb especial cura dels pacients crítics i èxitus. S'inclou la Resolució per la qual es crea la Comissió de Salut Emocional, Apoderament i Acompanyament de la Ciutadania.
Subjects
free text keywords: COVID-19 (Malaltia), Gestió de l'estrès, Serveis a les famílies, :Infections::Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Behavior and Behavior Mechanisms::Emotions::Bereavement::Grief [PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGY], :Behavior and Behavior Mechanisms::Behavior::Behavioral Symptoms::Stress, Psychological [PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGY], :virosis::infecciones por virus ARN::infecciones por Nidovirales::infecciones por Coronaviridae::infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :conducta y mecanismos de la conducta::emociones::aflicción::pesar [PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA], :conducta y mecanismos de la conducta::conducta::síntomas conductuales::estrés psicológico [PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA]

6.3. Es nomena com a secretària la senyora Maria Jesús Labordena, de l'Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut.

6.4. Els membres de la Comissió són nomenats amb caràcter indefinit, mentre duri la crisi sanitària de la COVID-19.

Any information missing or wrong?Report an Issue