research product . Other ORP type . 2021

Gestió de contactes estrets en l’entorn escolar [cartell]

Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 16 Sep 2021
  • Publisher: Servei Català de la Salut
Abstract
Coronavirus-SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Contactes estrets; Escoles; Gestió Coronavirus-SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Contactos estrechos; Escuelas; Gestión Coronavirus-SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Close contacts; Schools; Management Cartell informant de com s'ha de procedir i actuar per gestionar els contactes estrets per COVID-19 en l'entorn escolar. Cartel informando de cómo se debe proceder y actuar para gestionar los contactos estrechos de COVID-19 en el entorno escolar. Poster informing how to proceed and act to manage the close contacts for COVID-19 in the school environment.
Subjects
free text keywords: COVID-19 (Malaltia) - Prevenció, Escoles, :Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Health Surveillance of Health Services::Health Facilities::Residential Facilities::Schools [HEALTH SURVEILLANCE], :Other subheadings::Other subheadings::/prevention & control [Other subheadings], :virosis::infecciones por virus ARN::infecciones por Nidovirales::infecciones por Coronaviridae::infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :vigilancia sanitaria de los servicios de salud::centros sanitarios::instituciones residenciales::escuelas [VIGILANCIA SANITARIA], :Otros calificadores::Otros calificadores::/prevención & control [Otros calificadores]
Any information missing or wrong?Report an Issue