research product . Other ORP type . 2020

Directrius per a l’atenció i seguiment de les persones que s’han de reincorporar al seu lloc de treball [cartell]

Open Access
  • Published: 04 May 2020
  • Publisher: Servei Català de la Salut
Abstract
Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Reincorporació; Lloc de treball; Criteris clínics; Criteris epidemilògics; Diagnòstic microbiològic; PCR Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Reincorporación; Lugar de trabajo; Criterios clínicos; Criterios epidemilògics; Diagnóstico microbiológico; PCR Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Reincorporation; Workplace; Clinical criteria; Epidemiological criteria; Microbiological diagnosis; PCR Cartell dirigit als professionals indicant els criteris clínics, epidemiològics i eines de diagnòstic microbiològic per al control i detecció del coronavirus COVID-19 davant la reincorporació de la ciutadania als l...
Subjects
free text keywords: COVID-19 (Malaltia) - Diagnòstic, Treballadors, Reacció en cadena de la polimerasa, :Infections::Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Population Characteristics::Socioeconomic Factors::Employment::Return to Work [HEALTH CARE], :Other subheadings::/diagnosis [Other subheadings], :Diagnosis::Diagnostic Techniques and Procedures::Clinical Laboratory Techniques::Immunologic Tests::Serologic Tests [ANALYTICAL, DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC TECHNIQUES, AND EQUIPMENT], :Investigative Techniques::Genetic Techniques::Nucleic Acid Amplification Techniques::Polymerase Chain Reaction [ANALYTICAL, DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC TECHNIQUES, AND EQUIPMENT], :Infecciones::Virosis::Infecciones por Virus ARN::Infecciones por Nidovirales::Infecciones por Coronaviridae::Infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :Características de la Población::Factores Socioeconómicos::Empleo::Reinserción al Trabajo [ATENCIÓN DE SALUD], :Otros calificadores::/diagnóstico [Otros calificadores], :Diagnóstico::Técnicas y Procedimientos Diagnósticos::Técnicas de Laboratorio Clínico::Pruebas Inmunológicas::Pruebas Serológicas [TÉCNICAS Y EQUIPOS ANALÍTICOS, DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS], :Técnicas de Investigación::Técnicas Genéticas::Técnicas de Amplificación de Ácido Nucleico::Reacción en Cadena de la Polimerasa [TÉCNICAS Y EQUIPOS ANALÍTICOS, DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS], :virosis::infecciones por virus ARN::infecciones por Nidovirales::infecciones por Coronaviridae::infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :Características de la Población::factores socioeconómicos::empleo::vuelta al trabajo [ATENCIÓN DE SALUD], :diagnóstico::técnicas y procedimientos diagnósticos::técnicas de laboratorio clínico::pruebas inmunológicas::pruebas serológicas [TÉCNICAS Y EQUIPOS ANALÍTICOS, DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS]
Any information missing or wrong?Report an Issue