research product . Other ORP type . 2020

Coronavirus SARS-CoV-2: ús extrahospitalari de la hidroxicloroquina [fullet]

Programa d'Harmonització Farmacoterapèutica;
Open Access
  • Published: 27 Apr 2020
  • Publisher: Servei Català de la Salut
  • Country: Spain
Abstract
Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Pneumònia; Prescripció; Hidroxicloroquina; Avaluació individualitzada Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Neumonía; Prescripción; Hidroxicloroquina; Evaluación individualitzada Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Pneumonia; Prescription; Hydroxychloroquine; Individualized evaluation Recomanacions per a l’inici i seguiment del tractament amb hidroxicloroquina en la pneumònia per SARS-CoV-2 en l’àmbit extrahospitalari. Recomendaciones para el inicio y seguimiento del tratamiento con hidroxicloroquina en la neumonía por SARS-CoV-2 en el ámbito extrahospitalario. Recommendations for the initiation and follow-up of hydroxychloroquine treatment in the SARS-CoV-2 pneumonia in the outpatient setting.
Subjects
free text keywords: COVID-19 (Malaltia), Pneumònia - Tractament, Medicaments - Administració, :Infections::Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Heterocyclic Compounds::Heterocyclic Compounds, Fused-Ring::Heterocyclic Compounds, 2-Ring::Quinolines::Aminoquinolines::Chloroquine::Hydroxychloroquine [CHEMICALS AND DRUGS], :Respiratory Tract Diseases::Respiratory Tract Diseases::Respiratory Tract Infections::Pneumonia [DISEASES], :Other subheadings::Other subheadings::/drug therapy [Other subheadings], :virosis::infecciones por virus ARN::infecciones por Nidovirales::infecciones por Coronaviridae::infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :compuestos heterocíclicos::compuestos heterocíclicos con anillos de fusión::compuestos heterocíclicos de 2 anillos::quinolinas::aminoquinolinas::cloroquina::hidroxicloroquina [COMPUESTOS QUÍMICOS Y DROGAS], :Enfermedades Respiratorias::Enfermedades Respiratorias::Infecciones del Sistema Respiratorio::Neumonía [ENFERMEDADES], :Otros calificadores::Otros calificadores::/tratamiento farmacológico [Otros calificadores], :enfermedades respiratorias::enfermedades respiratorias::infecciones del tracto respiratorio::neumonía [ENFERMEDADES]
Any information missing or wrong?Report an Issue