research product . 2020

Protocol de recomanacions d’actuació davant el risc de COVID-19 a indústries càrnies i escorxadors

Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 16 Jun 2020
  • Publisher: Agència Catalana de Seguretat Alimentària
Abstract
Coronavirus SARS-CoV-2; 2019-nCoV; COVID-19; Indústries càrnies; Escorxadors; Mesures d'higiene; Mesures organitzatives Coronavirus SARS-CoV-2; 2019-nCoV; COVID-19; Industrias cárnicas; Mataderos; Medidas de higiene; Medidas organizativas Coronavirus SARS-CoV-2; 2019-nCoV; COVID-19; Meat industries; Slaughterhouses; Hygiene measures; Organizational measures Aquest document proporciona recomanacions per garantir la deguda protecció de la salut de totes les persones que intervenen en el sistema de producció, manipulació i transport de la matèria primera i productes elaborats i evitar així generar cadenes de transmissió de la malaltia COVID-19.
Subjects
free text keywords: COVID-19 (Malaltia) - Prevenció, Escorxadors - Mesures de seguretat, Carn - Indústria i comerç - Mesures de seguretat, :Infections::Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Other subheadings::Other subheadings::/prevention & control [Other subheadings], :Health Services Administration::Organization and Administration::Security Measures [HEALTH CARE], :Non-Medical Public and Private Facilities::Manufacturing and Industrial Facilities::Abattoirs [TECHNOLOGY, INDUSTRY, AND AGRICULTURE], :Environmental Health::Occupational Health::Industry::Food Industry::Meat Industry [PUBLIC HEALTH], :Infecciones::Virosis::Infecciones por Virus ARN::Infecciones por Nidovirales::Infecciones por Coronaviridae::Infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :Otros calificadores::Otros calificadores::/prevención & control [Otros calificadores], :Administración de los Servicios de Salud::Organización y Administración::Medidas de Seguridad [ATENCIÓN DE SALUD], :instalaciones no médicas públicas y privadas::instalaciones industriales y de fabricación::mataderos [TECNOLOGÍA, INDUSTRIA Y AGRICULTURA], :salud ambiental::salud ambiental::salud laboral::industria::industria de alimentos::industria de la carne [SALUD PÚBLICA]
Any information missing or wrong?Report an Issue